Welkom bij pedagogisch adviesbureau ouderbegeleiding

Een Afrikaans spreekwoord luidt:
“Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden” .

Pabob gaat uit van het principe dat mannen en vrouwen, wanneer ze ouders worden, een “besef van verantwoordelijk zijn” hebben ten opzichte van hun pas geboren kind.

Ze proberen hun kind, met hulp van hun omgeving, zo goed mogelijk op te voeden, maar soms is een klein probleem de oorzaak van een verstoring van de gezinsharmonie. Veel ouders zouden in dat geval graag een steuntje in de rug krijgen om op eigen kracht weer verder te kunnen.

Een kort coaching traject bij Pabob, waarbij samen met de ouders wordt gezocht naar een oplossing die bij hen, hun kind en gezin past, kan daarbij helpen. Pabob werkt onafhankelijk van instanties die tot Jeugdzorg gerekend worden.